ข้อมูลและบริการ

เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักเรา ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรา หน้าที่ และ ขอบเขตการทำงานของเรา

ฝากขายบ้านกับเรา

การให้บริการของเรา รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน และ การทำการตลาดของเรา

ข่าวสารเกี่ยวกับเรา

อัพเดท ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การทำงาน และ บทความ ที่ผ่านมาของเรา

ประกาศล่าสุด

ดูประกาศทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์

ทีมงาน

ดูทีมงานทั้งหมด

บทความ/ข่าว

blog-1

น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดินที่พบเห็นได้ทั่วไป น.ส.4 สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 สามารถดูได้จากอักษรท้ายของรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน โฉนดครุฑแดง นอกจากโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ยังมี น.ส.4 ก. ซึ่งเป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด เก่ากว่า น.ส.4 จ.

– เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. (ตราครุฑเขียว)

น.ส.3 ก. เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ที่ระวางที่ดินและรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ ทั้งนี้ ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4 ได้

การเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 การออกโฉนดที่ดินวิธีนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยน น.ส. 3 ก. ให้เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ตามหลักวิชาแผนที่ โดยทำการออกโฉนดที่ดินตามชื่อที่ปรากฏใน น.ส. 3 ก. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศกำหนดวันแจกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งมีผลให้ น.ส. 3 ก. ถูกยกเลิกตั้งแต่วันกำหนดแจกโฉนดที่ดิน น.ส.4 ผู้มีชื่อโฉนด/ทายาทต้องมารับโฉนดที่ดิน

– เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (ตราครุฑดำ)

น.ส.3 เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ แต่ยังไม่มีระวางที่ดิน ส่วน น.ส.3 ข. ก็เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์เช่นกัน แต่ยังไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ กล่าวคือ เอกสารสิทธิ์เหล่านี้ขาดความถูกต้องของเขตที่ดิน จึงไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ จนกว่าจะได้รับรองเขตที่ดินอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...
blog-1

หัวค่าใช้จ่ายในวันโอนมี 3 อย่างคือ

1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2%

2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % หรือธุรกิจเฉพาะ 3.3%

3. ค่าภาษีรายได้ 2.5 %

ราคาขายมี 2 ราคาคือ ราคาขายในท้องตลาดหรือราคาซื้อขายจริง

1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% (ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง)

 คิดจากราคาประเมินของกรมที่ดิน ในฐานข้อมูลกรมธนารักษ์ในแต่ละรอบบัญชี ทุกๆ 4 ปี

2. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือธุรกิจเฉพาะ 3.3%

 คิดตามราคาซื้อขายจริงที่แจ้งกับสถาบันการเงิน

 ธุรกิจเฉพาะ จะจ่ายในกรณี

1. ชื่อเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้าน

ไม่ถึง 1 ปี

2. ชื่อที่ระบุหลังโฉนด ระบุไว้ ไม่ถึง 5 ปี

3. ค่าภาษีรายได้ 2.5 %

 คิดจากราคาประเมิน

 หรือคิดตามระยะ การถือครอง

เว็บเช็คราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...
ดูบทความ/ข่าวทั้งหมด

Brands & Partners

snr-realestate.com